ALMA reality s.r.o.

Kontaktná osoba:

Ing. Lucia Ivanová
Konateľ

mobil: +421 911 158 805
e-mail: lucia.ivanova@almareality.sk

Bc. Vladimír Ľoch, Košice
Konateľ

mobil: +421 902 158 805
e-mail: vladimir.loch@almareality.sk

Mgr. Dominik Dubec
Maklér

mobil: +421 903 670 654
e-mail: dominik.dubec@almareality.sk

Gabriela Vaľová
Maklér

mobil: +421 907 310 355
e-mail: valova.gabriela@gmail.com

Kancelária:

Murgašová 3, 4.poschodie, číslo dverí 10
040 01 Košice
Slovensko

Faktúračné údaje:

ALMA Reality, s.r.o.
Murgašová 1407/3, 040 11 Košice

IČO: 46235035
DIČ: 2023321212

Štatutári:
Ing. Lucia Ivanová - Konateľ
Bc. Vladimír Ľoch - Konateľ

Zapísana: Okr. súd Košice I, odd. Sro, vl.č.28179/V

Bankové spojenie:

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN / SWIFT: SK3009000000000660851054