Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE:

do 30.000 EUR

1.500 EUR

od 30.001 EUR do 149.999 EUR

4.000 EUR

od 150.000 EUR do 200.000 EUR

5.000 EUR

od 200.001 EUR

3 % z predajnej ceny

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti. Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 300 EUR.

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON:

NÁKLAD:

BLIŽŠÍ POPIS:

Nábor nehnuteľnosti

100 €

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).

Inzerovanie nehnuteľnosti

3 / deň

Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 3 € / deň.

Obhliadky

200 / mesačne

Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).

Osobná asistencia

10 / za každú začatú polhodinu

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 10 € / za každú začatú polhodinu.

+ 2,50 € za km cesta tam a späť / pre osobnú asistenciu a výjazd do lokality Košice – okolie cesta tam a späť.

V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky www.google.com/maps -“získať trasu“ /

Určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti

variabilné »

- určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti - byt, záhrada, pozemok, garáž v lokalite Košice mesto... jednotková cena 30,-€
- určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti - rodinný dom, podnikateľské objekty v lokalite Košice mesto... jednotková cena 70,-€
- určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti - byt, záhrada, pozemok, garáž v lokalite Košice – okolie ... jednotková cena 30,-€ + 2,50 € za km cesta tam a späť
- určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti - rodinný dom, podnikateľské objekty v lokalite Košice – okolie ... jednotková cena 70,-€ + 2,50 € za km cesta tam a späť.

V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“.

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)

200

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy

200

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy

150

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti

1000

Z celkovej kúpnej ceny